Kvaliteedinäitajad

“Elektroonilise side seaduse” kohaselt nõutavad statistilised andmed sideteenuse kvaliteedinäitajate kohta:

Periood

 Keskmine ajavahemik avalduse esitamisest ühenduse saamiseni, päevades Laekunud rikketeateid keskmiselt ühe kasutaja kohta kuus Keskmine rikke kõrvaldamise aeg, päevades
 2013  2  0,4  1,16
 2014  3  0,4  1,18
 2015  3  0,5  1,19

 

Statistiliste näitajate arvestamine toimub vastavalt hetkel kehtivatele “Elektroonilise side seaduse” redaktsioonidele: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12778154 jne