Kiirema interneti taotlus

Eesti Vabariigi Valitsus hakkab toetama maapiirkondade elanikele kiirema (vähemalt 30Mbps) interneti tarvis seadmete ostmist.

Toetus makstakse sideteenuse pakkujale kliendi taotluse alusel tema internetiühenduse parendamiseks.
Kernel AS (registrikood 10134411) kvalifitseerunud sobivaks sideettevõtjaks ja soovi korral saab avalduse edastada meie kaudu.

Kiirema ühenduse loomiseks palume täita, salvestada, allkirjastada ja info@kernel.ee edastada avaldus. Allkirjastada saab digitaalselt või paberil.
Toetus laekub kiirematele, st avaldus tuleks esitada võimalikult kiiresti, oktoobrikuu jooksul, et ka meie jõuaks need üle vaadata ja Tehnilise Järelvalve Ametile edastada.

Avalduse võib teha Teie aadressil ka mõni teine pereliige (ei pea olema meie lepinguline klient).
Avalduse esitamisega ei kaasne Teile mingeid kohustusi teenuse tarbimiseks ega kulusid suurema kuutasu, omaosaluse vm osas.

Täpsem info on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti kodulehel https://www.ttja.ee/et/toetus

Eraisiku taotlus

Ettevõtte taotlus