Meilikliendi häälestus

Siseneva e-posti server (incoming mail server):

  • POP3: mail.kodu.ee; port 995 (SSL) või port 110 (ilma ja STARTTLS);
  • IMAP: 993 (SSL) või port 143 (ilma ja sertifikaatidega);

Väljuva e-posti server (outgoing mail server):

  • smtp.kodu.ee või mail.kodu.ee; port 587 (STARTTLS, kõik sertifikaadid) või port 25 (ilma sertifikaatideta).

__________________________________________________________________
Meiliaadressi ‘nimi’@kodu.ee kasutajad saavad kõikjal oma meiliprogrammi kasutada väljuva meiliserveri seadistusi muutmata.
Täpsemalt meilikliendi häälestamise juhend (Thunderbird’i näitel) kui meiliaadress:

IMAP:

Mailikliendi häälestus IMAP protokollile (soovitav)

POP3: