Meilikliendi häälestus

Siseneva (incoming mail server) ja väljuva (outgoing mail server) e-posti server on mail.kodu.ee:

  • POP3: port 995 (SSL, kõik sertifikaadid);
  • IMAP: port 993 (SSL, kõik sertifikaadid);
  • kasutajatunnus on ainult kasutajanimi (ilma “@kodu.ee”)
  • outgoing mail server: port 587 (STARTTLS või TLS, kõik sertifikaadid)

Kui postkast ei asu @kodu.ee serveris, siis vaata üle teenusepakkuja lehelt


Juhendid (Thunderbird’i näitel):