Privaatsuspoliitika

ISIKUANDMETE KOGUMINE, KASUTAMINE JA KAITSE

  • Klient annab selge ja teadliku nõusoleku Müüjale enda isikuandmete töötlemiseks.
  • Tellimuse esitamisel Kliendi poolt sisestatud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Kliendile.
  • Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine e-poes tellimuse registreerimisel.
  • Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Kliendi tellimuse kohta (ees-ja perekonnanimi, postiaadress, telefoninumber, tarneviis, kasutatud makseviis, e-poe Müügi- ja tarnetingimustega nõustumine, vabatekstina sisestatud märkused jne).
  • Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Kliendile, võib edastada tarneteenust osutavaile ettevõtteile.
  • Müüja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
  • Müüja jätab endale õiguse edastada kasutajat puudutavaid andmeid juhul, kui need edastatakse isikule, kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning omab selleks seaduslikku õigust.
  • Klient annab Müüjale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud e-posti aadressile tellimuse kinnitus.