Kui kaugele levib kodune WiFi?

Teoreetiline vastus on 300m – s.o. tingimustes, kus raadiosignaali teel pole ühtegi takistust. Kodustes tingimustes võib leiduda hulk asju, mis mõjutavad levi halvemuse poole – seinad, uksed ja aknad. Määravaks saab siin nende materjal. Parimateks signaali neelavateks materjalideks on metall, raudbetoon ja selektiivklaas ehk siis neist materjalidest levi läbi ei pääse. Kui elate kortermajas, siis Teid ümbritsevad tüüpiliselt just raudbetoonist seinad. Väikesel territooriumil ei ole see probleem, sest raadiosignaal suudab päris jõudsalt põrkuda ka läbi ukseavade. Et signaal leviks ka kaugemale, tuleb teistsuguseid lahendusi otsima hakata (lisa-antennid, lisaruuter jne).