MikroTik vastuvõtuseadme paigaldusjuhend

Järgnev juhend võib olla abiks, kui plaanid ise paigaldada Kerneli 5GHz internetiühendust.

 

1. Antenni kinnitus

See teema võib ära langeda, kui majal on juba olemas mingisugune antennide paigaldamise mast.

Eelduseks muidugi on puhas otsenähtavus selle masti joonelt meie tugijaamani, milleks võib olla mõni mobiilimast, raudteemast või mõnele muule rajatisele paigaldatud tugijaama seadmed. Kui olemasoleval antenni paigalduse kohal puudub puhas otsenähtavus Kerneli tugijaamaga, tuleb paigaldada antennikinnitus kohta, kus puhas otsenähtavus on tagatud.

Puhtaks otsenähtavuseks peame horisontaal- ning vertikaalsuunal olevat 10° avaust antenni ja tugijaama joonel, kusjuures selles avauses ei tohi sisalduda ühtegi õhust raskemat objekti (puuoksad, elektripost vms).

Seina-kronstein ja teleskoop-kronsteinid võivad oluliselt lihtsustada antenni kinnituskoha loomist.

wallmount

Pilt 1: Erinevas pikkuses seinakronsteinid

teleskoop

Pilt 2: Teleskoopkronsteinid


teleskoopA

Pilt 3: Tüüpiline kodune paigaldus teleskoop-kronsteinidega maja seinalt üle katuse.

teleskoopB

Pilt 4: Veel üks näide paigaldusest teleskoop-kronsteinidega. Selline näeb välja tüüpiline tugijaam

2. Antenni paigaldus

Antenn kinnitub püstise toru külge, kus on vähemalt 50cm horisontaalruumi ning 50cm vertikaalruumi. Toru läbimõõt võib olla 40-70mm. Sihtimisel tuleb silmas pidada, et antenni eesmine tööpind oleks 90°±5° horisontaalnurga all tugijaama suunaga. Kui tugijaam on kaugemal kui 1km, siis vertikaalnurk peaks olema 90°±5°. Kui tugijaam on lähemal kui 1km, tuleks antenn sihtida mobiilimasti puhul masti tippu nii, et antenni eesmine pind on 90°±5° masti tipu suunaga. Mutrid pingutage mõõduka jõuga. Pärast mutrite pingutamist kontrollige kindlasti, kas antenni suund on jäänud algseks.

aligningAntenna

Pilt 4

Antennile tuleb paigaldada nõuetekohane maandus, mis on ühendatud ehitise vooluvõrgu maanduskontuuri. Maanduskaabli ristlõike pindala peab olema vähemalt 4mm2. Maanduse puudumise korral seadmele garantii ei kehti!

3. Kaabli paigaldus

Enne seadmete paigaldamist mõtle hoolikalt läbi oma täpsed vajadused ja võimalused:

  • mitu arvutit hakkavad internetiühendust kasutama
  • kas on vajalik kodune Wi-Fi leviala
  • kuhu paigaldada kesksed tubased seadmed
  • millised võimalused on antenni juurest kaablit tuppa tuua
  • millised võimalused on tubaseks kaabelduseks
  • kuhu tuleb kaablite tarvis augud puurida

Antenni juurest tuleks kaabel vedada kohani, kus saab kasutada 220V voolu. Sinna tuleb antenni toide. Lisaks võib samasse kohta paigutada võrku jagavaid seadmeid (switch, Wi-Fi seade või ruuter). Kui vajad internetiühendust vaid ühele statsionaarsele arvutile (lauaarvutile) on tihti mõistlik vooluvõtupunkt rajada arvuti lähistele. Kui vajad ühendust enamatele arvutitele, vali jaotuspunkt lähtuvalt sisekaabeldustööde võimalustest ja vajadustest. Jaotuspunkt peaks olema lihtsalt ligipääsetav. Kui pead väliskaablit lahti/tagasi ühendama antenni külge, pea silmas, et RJ-45 pistik paigalduks korralikult oma pesa põhjale antenni küljes.

4. Toitekolmik (POE-injektor) ja toiteplokk

poe

Pilt 5: POE seade

Antennist tuleva väliskaabli lõpus on toitekolmik. Toitekolmikul on 2 x RJ-45 pesa ja toitepesa. Toitepessa ühendub toiteplokk ning viimane omakorda 220V vooluvõrku. Kui need ühendused on korrektsed ning toiteplokk terve, süttib toitekolmikul roheline tuli. RJ-45 pesad on tähistatud “DATA IN” ja “P+DATA OUT“. “P+DATA OUT”-pesasse tuleb ühendada antenni minev väliskaabel. “DATA IN”-pesasse ühendatakse tubased seadmed. Juhul kui ühendust tarvitab ainult üks arvuti, võib “DATA IN”-pesast kaabli viia otse arvuti võrgupistikusse. Vastasel juhul läheb kaabel “DATA IN”-pesast jagamis-seadmesse.

5. Jagamisseadmed

Jagamisseadmed on üldjuhul mõistlik paigaldada toitekolmiku lähistele. Kuid see pole kohustuslik. Jagamisseadmed on soovituslik häälestada silla-rezhiimi. Kui kasutad Wi-Fi leviala, siis paigalda ruuter oma tarbimiskoha lähedusse ja kindlasti kasuta ühendumiseks parooli.