Torrent programmi häälestamine

Torrenti programmi häälestus on siin ära toodud uTorrenti kui ühe populaarseima ning töökindlaima allalaadimis-programmi näitel. Häälestuspõhimõtted jäävad samaks ka teiste programmide puhul, kuigi terminoloogia võib varieeruda.

Tähtis on silmas pidada ühenduste arvu ning alla- ja üleslaadimise kiiruste piiramist.  Kui allalaadimise programm neid kriteeriume iseseisvalt seadistab, siis võib juhtuda, et ta hõivab sedaviisi kogu Sulle eraldatud interneti kanali ning muud internetti kasutada ei saagi või on see väga aeglane.

Mõistlikud kriteeriumid on ühenduste arvuks mitte rohkem kui 32 ühendust, allalaadimise kiiruseks mitte rohkem kui pool lepingulisest allalaadimise kiirusest ning üleslaadimise kiiruseks samuti mitte rohkem kui pool lepingulisest üleslaadimise kiirusest.

torrent_01

Vali Options menüüst Preferences, avaneb seadistuste aken.

torrent_02

Vali vasakult vertikaalmenüüst BitTorrent alajaotus. Seejärel näed paremal poolel sektsiooni Number of Connections. Selle sektsiooni all on oluline ära muuta maksimaalne lubatud ühenduste arv, mis võiks olla maksimaalselt 32. Lisaks peaks veel muutma maksimaalselt ühele allalaaadimisele lubatud ühenduste arvu. See number võiks olla kordades väiksem kogu ühenduste arvust. Siinsel näitel on ta 10.

torrent_03

 

Nüüd vali vasakust vertikaalmenüüst Connection. Paremal sektsioonis Global Bandwidth Limiting  muuda Maximum upload rate. Kui Sinu lepinguline üleslaadimine on 2Mbit siis vali mitte rohkem kui 1Mbit; kui lepingus on 4Mbit, siis 2Mbit jne.

Samast alajaotusest leiad sektsiooni Download Maximum download rate väärtuse muutmiseks.  Sarnaselt eelnevale sea väärtus pool lepingus olevale allalaadimise kiirusele.

torrent_04